Nyheter

Advarer mot svekket forsvarsutdannelse

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti advarer mot at utdanningen i Forsvaret er i ferd med å svekkes.

I Forsvarets langtidsplan fra 2016, fikk regjeringen gjennomslag for en utdanningsreform i Forsvaret der målet var å spare inn 530 millioner kroner i året.

Det innebærer blant annet at befalsskolene kuttes fra seks til en og at
utdanningstiden kuttes fra ett år til kun 12 uker.

Nå krever de to partiene at Stortinget får behandle utdanningsreformen.