Nyheter

Ahus får kritikk etter at pasient døde

Ahus får kritikk av Statens helsetilsyn etter at en ung mann døde av blodforgiftning etter å ha blitt lagt inn på akuttmottaket ved sykehuset.

Mannen hadde høy feber og høy puls da han ble innlagt og det var mistanke om blodforgiftning. Men han fikk ikke antibiotika kvelden han ble innlagt og han ble ikke fulgt opp av lege over natten.

Statens helsetilsyn har nå kommet fram til at utredningen, oppfølgingen og behandlingen pasienten fikk var uforsvarlig.