Nyheter

Alderskontroll ved alle solarier

Fra nyttår må alle norske solarier ha en alderskontroll, for å påse at ingen under 18 år bruker solarium.

18-årsgrensen ble innført allerede i 2012, men til nå har det ikke vært noe system for å kontrollere at dette blir fulgt opp.

Bakgrunnen for aldersgrensen er at overdreven soling gir økt risiko for hudkreft, spesielt hvis det skjer i ung alder.