Nyheter

Alvdal-mann kan få streng dom

En mann fra Alvdal i Østerdalen risikerer forvaringsdom når han i dag møter i Eidsivating lagmannsrett.

Han står der tiltalt for grove overgrep mot sin sønn. I tingretten ble han dømt til forvaring i åtte år og åtte måneder.

Mannen er også dømt i den store overgrepssaken i Alvdal, der han skal ha latt andre misbruke to av barna sine, melder NRK.