Anker frikjennelse av politimann

Spesialenheten for politisaker anker en dom fra Namdal tingrett, der en politimann ble frikjent for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Politimannen skal i 2016 ha gitt råd til en reineier, som var siktet for å ha skutt en ulv, om hva han skulle si i avhør.

Politimannens forsvarer sier til NRK at rådene ble gitt for å få frem sannheten. Han må møte i Frostating lagmannsrett i april.