Nyheter

Ap vil skrote plan mot vold

Arbeiderpartiet mener Regjeringens nye opptrappingsplan mot vold er så dårlig at den må endres på flere områder.

Etter flere måneders behandling i justiskomiteen uttaler Hadia Tajik at planen har store mangler som gjør det vanskelig å bare endre på dette i Stortinget.

Tajik sier til Aftenposten at planen må gjøres helt om av Regjeringen, der tiltak i større grad må konkretiseres med innhold og finansiering.