Nyheter

Avdekker færre brudd på dyrevelferd

Dyreveldferden i pelsdyrnæringen er blitt markant bedre.

Det mener Mattilsynet.

I rundt 70 prosent av tilsynene utførte i fjor ble det ikke gjort funn, noe som er langt høyere enn tidligere år, skriver Nationen.

Persdyralslaget sier de har tatt arbeidet med dyrevelferd seriøst i mange år, og at resultatene i så måte ikke er overraskende.