Nyheter

Avdekket 836 falske påstander

Washington Post har avdekket 836 feilaktige eller villedende påstander fra Donald Trump i løpet av hans seks første måneder som president.

En av påstandene var at Obamacare ikke fungerer og er døende. Kongressens budsjettkontor viser nemlig det motsatte.