Nyheter

Ba Riksrevisjonen om å dempe kritikk

Forsvarsdepartementet ba Riksrevisjonen om å dempe kritikken av regjeringen, politi og forsvaret i rapporten som viser at offentlige bygg ikke har god nok terrorsikring.

Riksrevisor Per Kristian Foss sier til Dagens Næringsliv at Forsvarsdepartementes endringer ville svekket alvorligheten i saken.

Departementet svarer at endringene de foreslo skulle gjøre det mulig å offentliggjøre et utkast av rapporten.