Nyheter

Bedring i pelsdynæringen

Mattilsynet melder nå om betydelig bedring i pelsdyrnæringen.

Det er færre alvorlige saker og færre regelbrudd i den utskjelte næringen, og Mattilsynet mener de dyreholdene som ikke holdt akseptabel standard er borte, skriver Nationen.

Styreleder i Pelsdyralslaget, Bertran Trane Skadsem, mener næringen har jobbet målrettet med å styrke dyrevelferden.