Nyheter

Bekymret for asylsøkerbarn

Utlendingsdirektoratet er bekymret for mindreårige asylsøkere.

De har fått beskjed om at det har vært flere selvmordsforsøk i mottak for enslige mindreårige asylsøkere, melder ABC Nyheter.

I tillegg rapporteres det om flere tilfeller av selvskading, søvnproblemer, skolevegring, nedstemthet og aggresjon.

Utlendingsdirektoratet sier de tar dette alvorlig, og at de blant annet har økt bemanningen for å gi ungdommene tettere oppfølging.