Nyheter

Bekymret over mangel på data om sykehusinfeksjoner

Smitte-eksperter advarer mot alvorlig mangel på data om sykehusinfeksjoner ved norske sykehus.

Avdelingsdirektør for resistens-og infeksjonsforebygging, Hanne-Merete Eriksen ved Folkehelseinstituttet kaller det er en tragedie, ifølge Dagbladet.

Overlege Øyunn Holen og Eriksen etterlyser nå en handlingsplan eller strategiplan mot sykehusinfeksjoner, noe Norge hadde frem til 2012.