Nyheter

Bøndene har troa

Norske bønder har stor tro på at deres eget gårdsbruk overlever de neste 50 årene.

Hele to av tre tror at neste generasjon vil overta driften, viser en undersøkelse Agri Analyse har gjort for Landbruksforsikring.


Bare 23 prosent føler seg sikre på at det ikke er noen drift på gården om 50 år.


Landbruksforskning mener det viser at langsiktigheten og kontinuiteten som historisk sett har preget landbruksnæringen fortsatt består.