Nyheter

Brann vil koste 200 millioner

Storbrannen i varelageret til Asko i Vestby gjorde skader for rundt 100 millioner kroner, i tillegg til tapte varer til en verdi av 100 millioner, det skriver Dagens Næringsliv.

Asko leverer blant annet varer til flere butikker og storhusholdninger, og brannen i fryselageret rammet leveranser til kiosker og bensinstasjoner.,

Nå starter jobben med å gjenreise lageret. Gjenoppbyggingen er ventet å ta åtte måneder.