Nyheter

Brexit-nederlag

Brexit kan bli utsatt etter at det britiske Overhuset stemte for at regjeringen må garantere for EU-borgeres rettigheter.

Det betyr at lovforslaget må tilbake og drøftes i Underhuset før det kan bli endelig godkjent. Det gir Storbritannias statsminister Theresa May dårlig tid. Hun håper nemlig å starte forhandlingene med EU innen slutten av mars.