Nyheter

Brexit vil ikke få konsekvenser

Storbritannias nei til EU vil ikke skade verken britenes eller Norges økonomi.

Det tror forsker ved Statistisk Sentralbyrå, Andreas Benedictow.

I dag la de frem prognoser for norsk og internasjonaøl økonomi.

Benedictows konklusjon er at britene vil klare seg fint uten EU.