Nyheter

DAB-debatt utsettes

Stortinget utsetter debatten rundt forslaget om å utsette slukking av FM-nettet.

Det er Senterpartiet som har foreslått å utsette slukkingen, som etter planen skal begynne i januar - da DAB overtar.

Men i dag krevde også Arbeiderpartiet at de fire statsrådene som har ansvar for beredskap må redegjøre for Stortinget om konsekvensene for beredskap og sikkerhet - og det ble vedtatt.