Nyheter

Desemberbarn får oftere ADHD

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler og diagnose enn barn født tidlig på året.

Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet som har fulgt 510 000 norske barn over flere år.

Seniorforsker Kari Furu ved Folkehelseinsituttet sier det er litt usikkert hvorfor det er slik, men at det kan være at de yngste barna er mer umodne enn de eldre barna i klassen de blir sammenlignet med