Nyheter

Det skapes for få arbeidsplasser

Det skapes for få arbeidsplasser i Norge.

Det fastslår hovedorganisasjonen Virke - som er bekymret over situasjonen der veksten i sysselsettingen har flatet ut de siste årene.

Tallene viser også at hos menn mellom 25 og 29 år, har andelen i arbeid har sunket med nesten ti prosentpoeng de siste ti årene.På et seminar i formiddag, gjorde Virke det klart at det nå haster med å få på plass en god vekstpolitikk - og at måtehold ikke må stå i veien.