Nyheter

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Kan få store konsekvenser for din økonomi.

STATSBUDSJETTET: Slik påvirker årets statsbudsjett din hverdag. Foto: Scanpix/Montasje
STATSBUDSJETTET: Slik påvirker årets statsbudsjett din hverdag. Foto: Scanpix/Montasje

I formiddag la finansminister Siv Jensen fram forslaget for Statsbudsjettet 2018. Totalt foreslår regjeringen å bruke 1.325 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018.


Nå når budsjettforslaget er offentliggjort, er også fasiten klar på hvordan det kan påvirke din hverdag.

Her er noen av det som kom fram i årets budsjett:

Mer i lisens: NRK-lisensen økes med 108 kroner.

Dyrere buss, hotell og kino: Den laveste momssatsen på 10 prosent økes til 12 prosent i budsjettforslaget. Det fører til dyrere kulturopplevelser, hotellovernattinger og vil også gå ut over prisen på persontransport.

Ingen kutt i eiendomsskatten: Det er ikke lagt opp til kutt i eiendomsskatten, men det blir foreslått å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.

Drivstoffavgiften: Det foreslås ingen endringer i drivstoffavgiften i budsjettet for 2018.

Penger
PENGER: Regjeringen holder BSU-grensen uendret. Foto: NTB scanpix

Saktere utbygging av studentboliger: Regjeringen gir tilskudd til bygging av 2200 studentboliger i 2018, 300 færre enn det som fikk tilskudd over årets budsjett.

Dyrere snus og tobakk: Avgiftene for snus og skråtobakk økes med 1,9 prosent. Det er opp fra 103 til 105 kroner per gram. Avgiftene på sigarer, sigaretter og røyketobakk øker med 1,6 prosent - opp fra 225 til 259 kroner per 100 gram. I tillegg vil regjeringen øke avgiften for sigarettpapir med 1,5 prosent. 

..og dyrere alkohol: Avgiften på alkoholprodukter fra 0 til 4,7 volumprosent, det vil i hovedsak si øl og cider som selges på butikken, økes med 1,5 prosent. Lettøl eller tilsvarende drikker med alkohol får en tilsvarende økning. Alkoholholdig drikke fra 4,7 prosent til og med 22 prosent alkohol får også en avgiftsøkning på 1,6 prosent.
Det samme gjelder brennevin over 22 prosent.

Store endringer i bilavgiftene: Regjeringen forslår at ladbar hybridbil med kort elektrisk rekkevidde blir dyrere, avgiftsfordelene for ikke ladbare-hybrider blir fjernet, «Tesla-avgift» gjør det dyrere med stor elbil og elbil blir mindre gunstig som firmabil.

Kino
DYRERE: Momssatsen økes, og det fører blant annet til dyrere kulturopplevelser. Foto: Shutterstock


«Airbnb-skatt»: Regjeringen fjerner skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig. Det får betydning for dem som for eksempel leier ut bolig ved hjelp av plattformen Aribnb.

Dyrere barnehage: Regjeringen foreslår en økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2910 kroner fra 1. januar neste år. De foreslår også å videreføre ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer for lavinntekts familier.

Fjerner skatteklasse: Regjeringen ønsker å fjerne dagens ordning med skatteklasse 2. Det betyr skatteøkning for ektefeller der en av partene enten ikke jobber i det hele tatt eller har lav inntekt.

BSU forblir samme: Regjeringen holder BSU-grensen uendret med makimalt sparebeløp på 25.000 kroner og samlet 300.000 kroner.

Her kan du sammenligne med fjorårets statsbudsjett.