Nyheter

DNB-styreleder gjenvalgt mot vedtektene

DNBs styreleder Anne Carine Tanum er gjenvalgt for to nye år, selv om det strider mot bankens vedtekter.

Hun har allerede vært styreleder i fem år mer enn det vedtektene tillater.

Professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI reagerer. Han sier til Aftenposten at DNB snarest mulig må innkalle til ekstraordinær generalforsamling og enten endre vedtektene, eller bytte ut styret.