Nyheter

Dobbelt så mange asylsøkere

Utlendingsdirektoratet forventer det skal komme dobbelt så mange asylsøkere til Norge i år som i fjor.

I fjor kom rundt 3000, det er laveste antallet asylsøkere på 20 år. UDI forventer det skal komme over 8000 asylsøkere i år. Men de understreker at det er stor usikkerhet rundt tallene.