Nyheter

Dømt for mishandling av baby

Høyesterett har redusert straffen for en Oslo-mann som filleristet et spedbarn slik at det ble varig skadet.

Mannen ble dømt til åtte års fengsel i både tingretten og lagmannsretten men fikk redusert straffen til sju år.

Han og barnets mor ble også dømt for å ikke ha sørget for at barnet fikk nødvendig legehjelp.

Datteren fikk en alvorlig hjerneskade og vil trolig være pleietrengende resten av livet.