Nyheter

Dreper færre sauer enn før

Staten betaler ut stadig mindre erstatning for sau tatt av ulv.

I fjor ble det betalt ut 44,9 millioner for rovdyrskade på sau, mot 74,9 millioner i 2013, skriver Dagens Næringsliv.

Norges Bondelag utelukker likevel at ulven er blitt mindre grådig, og viser til at 1000 bruk i ulvesonene har sluttet med sau eller blitt lagt ned.