Elever i Finnmark trives dårligere på skolen

Skoleelevene i Finnmark trives dårligere på skolen enn resten av Norge, viser tall fra Folkhelseprofilen.

TRIVES DÅRLIGERE: Elevene på skolene i Finnmark trives dårligere på skolen enn resten av landet. Foto: Shutterstock
TRIVES DÅRLIGERE: Elevene på skolene i Finnmark trives dårligere på skolen enn resten av landet. Foto: Shutterstock

Undersøkelsen viser at snittet på trivsel blant 10.klassingene i Norge ligger på 85 prosent - mens Finnmark ligger 7 prosentpoeng under, på 78 prosent.

Skyldes flere ting
Leder Eivind Meråk ved Helse-og sosialavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark sier det kan være flere grunner til det.

– Det kan dels ha med læringsmiljø og skolekvalitet i Finnmark å gjøre, men det kan også ha noe med elevene å gjøre, sier Meråk og peker på ungdommene i Finnmark sin vilje til å si ifra når noe ikke er bra.

– Mitt inntrykk er at Finnmarksungdommen har blitt oppdratt til en form for selvbevissthet og kritisk sans, og at de er i stand til å si ifra om noe ikke er bra.


Skolekvaliteten kan heves
Meråk innrømmer likevel at nivået på skolene i Finnmark kan heves til et bedre nivå.

– Da tenker jeg spesielt på læringsmiljøet, i forhold til å sikre at Finnmarksskolene også får godt utdannede og stabile lærere som er der over tid. At det er god skolekvalitet i tillegg, sier Meråk. 

Men han er opptatt av at man nå ser nærmere på hva som er de faktiske årsakene til at ungdommene i Finnmark har dårliger trivsel i skolen enn resten av Norge.

– Jeg tenker at ungdommene har mye å fortelle oss og mye å lære oss om det. Og jeg tenker  at dette er noe vi må ta innover oss. Hva er ungdommenes egne innspill i forhold til denne situasjonen? Spør Meråk.


Skolene i Østfold og Sogn og Fjordane er fylkene som ligger på topp på 88 prosent.