Nyheter

En av verdens største rettssaker

Rettssaken etter 22. juli er en av verdens største straffesaker i forhold til hvor mange personer som er involvert.

P4 Nyhetene har vært i kontakt med en rekke juseksperter og historikere, som ikke kjenner til tilsvarende saker. Det samme gjelder Oslo tingrett. Noe av det første som ble gjort da planleggingen startet i fjor sommer var å se etter liknende saker utenlands, for å innhente erfaringer.

 

Måtte løse alt selv
-Dette har vi måttet gruble oss fram til og finne ut av selv. Vi har prøvd å høste noe erfaringer med andre store medieomtalte saker hvor det har vært stor pressepågang.

 

-Men finnes det noe sammenliknbart andre steder i verden?

 

-Nei, vi har ikke funnet det. Vi har ikke funnet noe som er direkte sammenliknbart, men det finnes en del saker med enorm presseinteresse selvfølgelig. Men vi har ikke klart å finne noen som har så mange fornærmede og etterlatte som har juridiske rettigheter, sier sorenskriver Geir Engebretsen til P4 Nyhetene.

 

Tingretten har benyttet en konsulent fra PricewaterhouseCoopers, som heller ikke fant noe tilsvarende.

 

Mellom 2.000 og 3.000 personer har krav på å få følge rettssaken. Dette er en av grunnene til lyd og bilde skal overføres til 17 saler rundt om i landet.

 

-Det er en helt ny og unik situasjon. Det er aldri gjort tidligere, sier Engebretsen.

 

Oslo tingrett er rigget for å ta imot 800 personer hver dag. I tillegg kommer et stort pressesenter på Hotell Bristol, og et pårørendesenter på Grand Hotel.

 

-Det har vært en meget arbeidskrevende planlegging, sier lederen for det hele.

 

-Blant verdens største

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jo Stigen, kjenner kun til noen få saker som er større 22.julirettssaken.

 

-Så store rettssaker er det ikke mange eksempler på. Hvis vi tenker på omfanget så har vi noen store erstatningssaker i USA og, O.J. Simpson-saken kanskje. Men når det gjelder alvorlige saker med så mange ofre, så må vi til terrorsaker og krigsforbrytersaker som Milosevic i Jugoslaviatribunalet, Saddam Hussein-rettssaken i Irak og slike saker.

 

-Men er dette som straffesak blant verdens største?

 

-Ja, det vil jeg helt klart tro at den er blant verdens største straffesaker i nyere tid, etter andre verdenskrig, sier Stigen.

 

Norge er blant landene der pårørende har formelle rettigheter med bistandsadvokat, og det gjør at det for blir flere aktører enn om saken hadde skjedd i et annet land.

 

Det finnes saker med flere drepte i krigsforbrytersaker med folkemord, og terrorsaker som Lockerbie og World Trade Center, men slike rettssaker organiseres på en annen måte og med strengere terrorlovgivning enn i Norge.

 

Rettssaken i Oslo tingrett er den største i Norge siden rettsoppgjøret etter andre verdenskrig med hele 90.000 tiltalte NS-medlemmer.