Nyheter

Enige om NATO-mål

Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.

Redaksjonskomiteen endte med å foreslå at målet skal nås innen 2024, noe som fikk landsmøtets tilslutning.

Dermed oppfyller Arbeiderpartiet målet deres tidligere partileder og statsminister Jens Stoltenberg har brukt mest tid på siden han ble NATOs generalsekretær.