Nyheter

EU-borgere får bli etter Brexit

Alle EU-borgere som for tiden bor i Storbritannia skal få muligheten til å bli i landet også etter Brexit.

Det sier regjeringskilder til avisen Daily Telegraph.

Til nå har regjeringen nektet å gi en garanti for hva status vil være for utlendingene etter at Storbritannia går ut av EU.

Myndighetenes anslag viser at 80 prosent av de 3,6 millioner EU-borgerne som i dag bor i Storbritannia vil oppfylle kravene for oppholdstillatelse.