Nyheter

EU undersøker konsekvensene av innreiseforbudet

EU jobber nå for å sikre at ingen av unionens borgere blir diskriminert som følge av USAs innreiseforbud.

Det opplyste en talsperson for EU-kommisjonen i dag.

Blant annet undersøker de hvilke konsekvenser forbudet får for EU-borgere som har dobbelt statsborgerskap i landene som omfattes av forbudet.