Nyheter

Europa trenger flere barn

Europa trenger desperat flere barn.

I flere land har folketallet falt dramatisk de siste årene, skriver Aftenposten.

Verst står det til i Ukraina, hvor befolkningen er redusert med 9,5 millioner siden 1993.
Også land som Moldova, Romania og Bulgaria går kraftig tilbake.

Nedgangen skyldes hovedsaklig stor utflytting, økonomisk krise og sosiale forhold.