Nyheter

Få menn vil undervise små barn

Det er nesten ingen menn som ønsker å undervise de minste elevene.

Lærerutdanningen for 1.-7. trinn er blant landets ti mest kvinnedominerte studier, og bare 17 prosent av studentene er menn.

Mens på lærerutdanningen for 5. -10. trinn er 37 prosent menn, viser tall fra Norsk senter for forskningsdata, melder Aftenposten.