Nyheter

Få ønsker adgang til rettsaken

Det ble ingen kamp om publikumsplassene foran terrorrettssaken som starter på mandag.

Oslo tingrett har satt av en egen publikumssal med plass til mellom 140 og 160 personer.

Men bare litt mer enn 60 personer benyttet seg av anledningen og hentet adgangstegn i dag.

Sorenskriver i Oslo tingrett Geir Engebretsen tror årsaken er manglende informasjon om muligheten.