Nyheter

Fall i bilsalget i juli

Bilsalget her i landet gikk markant ned i forrige måned, sammenliknet med juli 2015.

Det ble registrert drøye 11.000 nye personbiler i juli i år, en nedgang på over 1.300 biler, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Historisk sett er likevel omsetningen av nye kjøretøy fortsatt stor, mye på grunn av en lav rente.