Nyheter

Får ikke frata fremmedkrigere passet

Regjeringen får trolig ikke flertall for å frata fremmedkrigere passet.

Stortingsflertallet sier nemlig nei til forslaget fra Høyre og Frp om at Justisdepartementet skal kunne frata passet uten at det avgjøres i en domstol, melder NRK.

Abeiderpartiet mener saken handler om grunnleggende rettsprinsipper.

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, sier det ser ut som om terroristenes rettssikkerhet er viktigere enn nasjonens sikkerhet.