Nyheter

Farida-saken til Høyesterett

Tirsdag og onsdag skal Høyesterett behandle statens anke i den såkalte Farida-saken.

Elleve år gamle Farida og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Tvangsreturen skjedde to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake.

I både tingretten og lagmannsretten fikk familien mehold i at avgjørelsen var feil.

Utlendingsnemnda er uenig, og anket til Høyesterett.