Fastleger jobber for mye

8 av 10 fastleger jobber for mye.

Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

Fastlegene oppgir at de i snitt jobber 55,6 timer i uken, og flere sier at arbeidsbyrden har blitt for stor.

Helseminister Bent Høie sier de tar dette på stort alvor, og derfor må fornye og forbedre fastlegeordningen.