Nyheter

Fengsel for Facebook-trakassering

En mann i 40-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til to år og åtte måneder i fengsel for å ha trakassert politi og ansatte ved Trondheim tinghus på nettet.

Mannen trakasserte en rekke mennesker etter at han og familien ble kastet ut av boligen sin.

Han la blant annet ut flere meldinger på en Facebook-side, der han stempler lensmannen som kriminell, terrorist og tyv.

Dommen er anket til Høyesterett.