Nyheter

Færre arbeidsledige i EU

Færre er nå uten jobb i EU.

Ledigheten fortsetter nedover, i uinionen, og i februar lå den på 8 prosent, som er det laveste tallet siden januar 2009.

LEdigheten er lavest i Tsjekkia og Tyskland, og høyest i Hellas og Spania.

Til sammen var 19,8 millioner mennesker registrert som arbeidsløse i EU i februar.