Færre veteraner får erstatning

Stadig færre norske krigsveteraner får erstatning for psykiske lidelser påført i utenlandstjeneste.

Staten har i år avvist 87 prosent av veteranene som har søkt om dette, skriver Klassekampen.

I flere av sakene velger statens byråkrater å se bort ifra medisinske erklæringer om psykologiske krigsskader.

Veteranforbundet hevder at det nå stilles strengere krav til dokumentasjon for sine medlemmer.

Forsvarsdepartementet avviser at ordningen har endret seg.