Nyheter

Flere FrP-ere støtter Hagens klimautspill

Syv av FrPs stortingsrepresentanter støtter seg til Carl I Hagens klimautspill.

Denne uken erklærte Frp-nestoren Hagen kamp mot det han kaller klimahysteriet. Han la til at CO2-utslippene ikke har noe med global oppvarming å gjøre.

De syv ønsker nå å endre partiprogrammet, skriver Dagens Næringsliv.