Nyheter

Flere holder fartsgrensen

Norske bilister har blitt flinkere til å holde fartsgrensen.

Det viser målinger Statens Vegvesen har gjennomført de siste ti årene.

For eksempel holder 64 prosent av bilførerne fartsgrensen i 80-soner, mot rundt 50 prosent i 2006.

Målingene deres viser også at kun 35 prosent kjører for fort der grensen er 110 kilometer i timen, mens over 50 prosent kjører for fort i 100-sonene.