Nyheter

Flere land forlenger grensekontroll

Både Frankrike og Tyskland forlenger nå den midlertidige grensekontrollen.

Årsaken er terrortrusselen mot Europa.

I går ble det kjent at også Danmark forlenger den midlertidige kontrollen på indre grenser av samme grunn.

Det er ikke kjent hva Norge gjør ennå.