Nyheter

Flere tilsyn mot grisebønder

Det kommer til å bli ført flere tilsyn med grisebøndene etter at det er funnet en rekke brudd på dyrevelferden hos svinenæringen i Rogaland.

Det er en av tingene som kom fram etter at Landbruksminster Jon Georg Dale i dag møtte representanter for næringen i dag.

Bøndene som ikke følger kravene i dyrevelferdsprogrammet vil også få trekk i slakteroppgjøret og bli rapportert til Mattilsynet.