Nyheter

Flere ulovlige kjøreskoler

- Utnytter ungdom og er en fare for trafikksikkerheten, mener Statens Vegvesen.

FLERE KRIMINELLE: Statens Vegvesen får rapporter om svarte kjøreskoler, såkalte L-skoler, rundt om i hele landet. Foto: NTB scanpix
FLERE KRIMINELLE: Statens Vegvesen får rapporter om svarte kjøreskoler, såkalte L-skoler, rundt om i hele landet. Foto: NTB scanpix

Statens Vegvesen er bekymret over veksten av svarte trafikkskoler.


Tidligere var såkalte L-skoler, som verken er registrert eller betaler skatt, et Oslo-fenomen. Det er snakk om private aktører som tar seg betalt for å øvelseskjøre slik at øvelseskjøringen framstår som trafikkopplæring.

Sprer seg over hele landet
- De siste årene har slike svarte trafikkskoler blitt spredt til alle regioner. Dette er primært knyttet til utenlandske miljøer, sier leder for krimseksjonen i Statens vegvesen, Jon Molnes.

Og de ulovlige skolene er som regel organisert, sier Molnes.

- Vi mener dette er satt i system i utenlandske miljøer. Vi mener også at det er godt med penger i dette og at dette er en del av den svarte økonomien, sier seksjonslederen.

- Må avbryte oppkjøring
Det er som regel folk fra utenlandske miljøer som benytter seg av disse svarte trafikkskolene.

- De er ikke kjent med systemet i Norge noe de som driver ikke er interessert i å opplyse dem om. Slik vi ser det er dette kyniske bakmenn som utnytter ungdom utelukkende med det formål å tjene penger, forklarer Molnes.

I tillegg til å være en del av den svarte økonomien mener vegvesenet dette er problematisk fordi det handler om trafikksikkerhet. 

- Disse aktørene utgir seg for å gi en kjøreopplæring, noe de ikke gjør. Det vi ser i praksis er at de kandidatene vi kan knytte til slike aktører har langt høyere strykprosent enn andre på oppkjøringen og mange er rett og slett trafikkfarlige. Vi har flere eksempler der sensorer har måttet avbryte selve oppkjøringen, forteller Molnes.

Samarbeider med godkjente skoler
Folk som bruker disse svarte kjøreskolene kan melde seg opp til oppkjøring.

- De samarbeider med godkjente kjøreskoler om å få tatt de obligatoriske kjøretimene, som glattkjøring, før de meldes opp til praktisk prøve. De har også kunnet bruke egne kjøretøy ved praktisk prøve. Det siste prøver vi nå å sette en stopper for med en ny regel, sier seksjonslederen.

Den nye regelen som ble innført fra 1.1. 2018 gjør at kun biler som kan knyttes til en godkjent skole kan brukes under oppkjøring.

- Dersom de likevel stiller med biler uten slik godkjenning på oppkjøring blir det enkelt å avdekke forholdet mellom svarte kjøreskoler og godkjente skoler, forklarer Molnes.

Flere tiltak
I 2016 ble det opprettet en egen krimseksjon med en egen tipsadresse, blant annet for å kunne få bukt med de ulovlige trafikkskolene.

- Det gir oss en god oversikt over aktørene og så samarbeider vi med politiet, skatteetaten og andre. Vi gjør tiltak på flere områder for å gjøre det vanskeligere for disse svarte kjøreskolene å tjene penger, forteller Melnes.

- Tror du en kan bli kvitt disse skolene?

- Det at alle skolene skal bli borte kan være vanskelig, men vi skal gjøre dette markedet betydelig vanskeligere å drive i, sier Melnes.

Ønsker register
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL, mener det bør opprettes et register for alle som øvelseskjører med bil.

Per-Ove Sercan Husevik i ATL mener en kan bli kvitt disse piratskolene dersom alle sjåfører må registrere hvem de øvelseskjører med.

- Hvis en da blir stoppet i en kontroll kan de sjekke om sjåføren øvelseskjører med den personen de har registrert, sier Husevik.

ATL vil også ha et tak på hvor mange personer hver enkelt kan øvelseskjøre med.

- Dermed ville disse piratskolene ha blitt avslørt dersom de stadig kom med nye navn, sier Husevik.

Han er rystet over at godkjente skoler samarbeider med de kriminelle aktørene.

- Hvis det er kjøreskoler som dokumenter opplæring som ikke er gjennomført mot betaling så håper jeg Statens Vegvesen kan avdekke hvilke skoler dette er slik at vi får stanset dette, sier Husevik.