Nyheter

Flere unge omkommet på jobb

20 personer under 25 år har omkommet på jobb i Norge siden 2011.

Det viser tall TV2 har hentet fra Arbeidstilsynet.

I tillegg skades rundt 1150 unge under 25 år hvert år på norske arbeidsplasser.

Bygg og anlegg rager høeste på skadestatistikken.