Nyheter

Flere unge spør om festrelatert voldtekt

Flere unge stiller spørsmål om festrelatert voldtekt.

Nettstedet ung.no mottar stadig flere spørsmål fra barn som har oppelvd eller frykter de vet om noen som har blitt utsatt for dette, ifølge Barne-ungdoms-og familiedirektoratet.

Det har gjort at direktoratet nå ønsker å belyse problemstillingen gjennom kampanjen #Ikkegreit, forteller avdelingsdirektør for oppvekstavdelingen.