Nyheter

Flyktningbarn på skole i Hellas

Hellas vil begynne inkluderingen av flyktningbarn i det offentlige skolesystemet i september.

Det sa statsminister Alexis Tsipras i en tale i dag.

Det er ikke klart hvor mange barn det dreier seg om, men det antas at en tredjedel av de 57 000 flyktningene og migrantene som sitter fast i Hellas som følge av stengte grenser er barn.

Rundt 800 vikarlærere vil bli leid inn for å dekke de ekstre behovene.