Nyheter

FN krever stans av Israels bygging på Vestbredden

FNs sikkerhetsråd krever at Israel stanser all byggevirksomhet i bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Sikkerhetsrådet stemte over resolusjonen i kveld, og 14 av medlemslandene stemte for resolusjonen, mens USA avsto fra å stemme.

USA har tidligere benyttet vetoretten i FNs sikkerhetsråd 30 ganger for å stanse resolusjoner som vedgår forholdet mellom Israel og palestinerne