Nyheter

For lite penger til slitte turistmål

Miljødirektoratet må på grunn av pengemangel avslå de aller fleste søknader om støtte til turistmål som har opplevd stor slitasje.

Direktoratet har fått 7,5 millioner kroner over statsbudsjettet til dette formålet.

Tall NRK har hentet inn viser at direktoratet fikk søknader til en verdi av 26,8 millioner, og måtte si nei til 28 av 32 søkere.