Nyheter

Fortsatt stor antibiotikabruk

Antibiotikabruken i Norge er fortsatt for stor.

Bruken på norske sykehus går ned, men ikke så fort som Helsedirektoratet legger opp til.

Målet er 30 prosent redusert bruk av antibiotika på sykehusene innen utgangen av 2020.

Helsedirektoratet tror det målet blir vanskelig å nå om ikke reduksjonen øker fremover.